KONEKESKO stipendijas 2015. gada pavasara semestra konkurss

2. un 3. kursa studenti, kuri studē pilna laika pamatstudijās studiju programmās: „Lauksaimniecības inženierzinātne”; „Lauksaimniecības enerģētika”; „Mašīnu ražošana un projektēšana”;  „Mežinženieris”   un...

Kārļa Ulmaņa stipendijas 2015. gada pavasara semestra konkurss

  Par budžeta līdzekļiem studējošie studenti un maģistranti!   Izstrādā pētniecisko darbu par kādu no izsludinātajām tematiem (http://www.llu.lv/stipendijas)    Konsultācijas pētnieciskā darbā:   Sociālo un humanitāro zinātņu institūta direktors, asoc....

Senāta stipendijas 2015. gada pavasara semestra konkurss

  Budžeta vietā sekmīgi studējoši pilna laika studenti un maģistranti, kuri veic pētniecības darbu un piedalās zinātniskajās konferencēs ar referātiem, studē ar labām, teicamām un izcilām sekmēm, aktīvi piedalās LLU sabiedriskajā dzīvē,    līdz...

1 2 3 4 5 6 ...

Rekvizīti

Biedrība "Studentu pašpārvalde"

Reģ.Nr. 40008041971

Lielā iela 2, 1.kabinets, Jelgava

tel.nr. 63005694; 29420818

e-pasts: llusp@llu.lv

LLU Fakultātes

Mūsu atbalstītāji